Könyvek más kiadótól

Lúcia nővér: Ahogy mi emlékszünk. Oldalszám: 47.

 

 

ÉGI KEGYELMEK ZÁPORA

Oldalszám: 403.

(I kötet)

 

FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NŐVÉR

 

 

Az elsõ kötet négy Emlékezése magában foglalja az egész fatimai üzenetet:

- Az Elsõ Emlékezés, 1935-ben íródott, José Alves Correia da Silva leiriai püspök parancsára. Ebben Lúcia elsõsorban Jácinta jellemét írja le.

- A Második Emlékezés, amely 1937-ben keletkezett, bemutatja Fatima történetét, az Angyal és a Szûzanya Szeplõtelen Szívének jelenéseivel.

- A Harmadik Emlékezés (1941) Jácinta lelki életérõl beszél és feltárja a Titok elsõ két részét.

- A Negyedik (1941) elsõsorban Ferencrõl szól, és megismétli az Angyal és a Szûzanya jelenésének leírását.

- Az I. Függelék a Szûzanya pontevedrai jelenését (1925) részletezi.

- A II. Függelék a Tuy-i látomást (1929) - amely az 1917. július 13-i ígéret beteljesítése volt: «eljövök majd, hogy kérjem Oroszország felajánlását Szeplõtelen Szívemnek és az elsõszombati engesztelõ szentáldozást».

- A III. Függelékben «A fatimai üzenet» címû dokumentum olvasható a «titok harmadik részével», a Hittani Kongregáció megfelelõ kommentárjával.

FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NŐVÉR. II.

 

 

A fatimai szentély rektorának kérésére Lúcia nõvér folytatta gyermekkori és családi emlékeinek megírását, amelyet a «FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NÕVÉR II» címmel adtak ki:

- Az Ötödik Emlékezés (1989) Lúcia édesapjáról szól.

- A Hatodik Emlékezés (1993) pedig édesanyjáról.

 

 

BOLDOG FRANCISCO ÉS JACINTA

 

 

Ez a kis könyv gyermekeknek mutatja be az Angyal és a Szûzanya jelenéseit Lúcia nõvér Emlékezései alapján színes illusztrációkkal 80 (14x10cm) oldalon, és a kis pásztorok hõsies válaszát a fatimai üzenetre.

Kegytárgyak

A Megváltás művének 20 titka

ahogyan Valtorta Mária látta

Zarándok Kiadó

 

Amikor 1948-ban bemutatták XII. Piusz pápának a látomások alapján írt Jézus életrajzot, ő azt mondotta Corrado Berti teológia tanárnak: «Adják ki ezt a művet úgy, amint van anélkül, hogy nyilatkoznának rendkívüli vagy kevésbé rendkívüli eredetéről: Aki elolvassa, majd megérti

 

Made with Namu6